Rap Việt và văn hoá nổi loạn

*Disclaimer: kiến thức âm nhạc của mình là bằng không.

Gần đây mình được bạn giới thiệu cho chương trình “hot nhất Việt Nam” ở thời điểm này, Rap Việt.